Obsluga

Ogólny podział struktur
bezpośredniej obsługi samolotów

Flughafenbetriebskompanie
FBK zasadniczo przeznaczone były do naprawy i obsługi samolotów w zależności od typów i specyfiki działań jednostki lotniczej. FBK przypisane były do wszystkich Gruppen, wliczając Kampfgeschwader, Sturzkampfgeschwader czy też Zerstörergeschwader, jak również wykonujących nietypowe zadania związane z wykonywaniem rozpoznania i transportem. Standardowo Flughafenbetriebskompanie była jednostką w pełni zmotoryzowaną (podzielona na 4 plutony tzw. züge), 3 Betriebszüge i 1 Werkstattzug (pluton naprawy sprzętu). FBK podążała w ślad za swoim dywizjonem (lub nakazaną jednostką) pomiędzy poszczególnymi bazami lotniczymi.

Początkowo Gruppen miały po 2 jednostki FBK. Do stycznia 1943 roku od 7 do 8 FBK obsługiwało jeden Geschwader (pułk lotniczy). Po styczniu 1943 roku liczba ich zmalała do 3 lub 4 na Geschwader - do każdego dywizjonu została przydzielona tylko pojedyncza grupa FBK. Zadaniem FBK były naprawy i bieżąca obsługa jednostki lotniczej (eskadry, dywizjonu, pułku). FBK przemieszczał się za dywizjonem (Gruppe), które podróżował z bazy do bazy lotniczej (lotniska), na którym stacjonował dany dywizjon.

Naprawy prowadzone przez FBK były szybkie i nie wydłużały się poza 48 godzin. W skład jednego FBK wchodziło średnio 350 osób (w latach gdy nie było problemów z personelem). W tym okresie FBK mogły tez podejmować się skomplikowanych napraw w warunkach polowych.

Po styczniu 1943 roku, 54 kompanie FBK podległy restrukturyzacji i zmieniły nazwę na Flughafenbetriebskomapnie (Qu). Zmienił się tez charakter zabezpieczenia obsługi samolotów danego dywizjonu. Już nie podążały w ślad za dywizjonem tylko były rozmieszczone na kluczowych lotniskach, jako stacjonarne oddziały. Numeracja ich została określona cyfrowo od 101. do 154. W lutym 1945, zostały przemianowane na Flugzeug-Wartungskompanie (mot.).


Feldwerftverbänd

FWB było 9, o numeracji od 10 do 90. Każdy z nich posiadał od 3 do 5 działów napraw i od 300 do 400 pracowników. Były przeznaczone do obsługi związków taktycznych na poziomie Korpusów Lotniczych (Fliegerkorps). FWB przeznaczone były do napraw samolotów, które nie mogły być przeprowadzone przez FBK. Średni czas naprawy wynosił zwykle od 3 do 10 dni. Niektóre działy wyspecjalizowane były w naprawach związanych z podziałem konstrukcyjnym samolotu np.: kadłuba, a inne specjalizowały się w obsłudze i naprawie silników lotniczych.


Werftabteilung (WB)

W lecie 1944 roku po przeprowadzonej reorganizacji WB przejęły niezależne Fliegerhorstwerften (wraz z Flughafenbetriebskompanien z ich późniejszą numeracją od 101 do 154), które były wcześniej elementem Fliegerhorstkommandanturen (baz lotniczych – lotnisk o wyższym standardzie niż lotniska polowe).  Ich zadaniem były naprawy uszkodzonych samolotów. Czas naprawy lub modernizacji (w zależności od stopnia złożoności) wahał się między 3 a 10 dniami. Stworzono około 500 WB.

Inne rodzaje jednostek które zajmowały się naprawą , obsługa i konserwacją samolotów:
Fliegerwerkstatt-Kompanie,
Fliegerwerkstatt-Zug,
Flugzeug-Funkwart-Kompanie,
Sonderwerkstatt,
Lufttorpedozug,
Luftminenzug,
Lufttorpedo-Betriebs-Kompanie,
Instandsetzungs-Werkstatt für Flugzeug Bodengerät,
Waffen-Instandsetzungstrupp,
Motor-Instandsetzungs-Zug,
Bodengeräte-Instandsetzungstrupp,
Flieger-Bodengerätetrupp,
Fl.Wintersondergeräte-Zug.

Samoloty, które nie mogły zostać naprawione w przez personel Luftwaffe ze względu na brak specjalistów oraz właściwie wyposażonych warsztatów były wysłane do Frontreparaturbetrieb zorganizowanych i obsadzonych przez cywilnych inżynierów i techników, którzy byli wydzielani przez producentów samolotów oraz podwykonawców np.: Junkers, Messerschmitt, Heinkel, Daimler-Benz, Siebel, Ago, Espenlaub itp. Średnio do tych warsztatów wydzielanych było około 100 pracowników. Liczba ich wzrastała, wraz z ilością napraw, które należało wykonać. W okresie zwiększonej działalności sił Luftwaffe, a tym samym zwiększającej się ilości uszkodzeń samolotów na froncie liczba ta wahała się od kilkuset, aż do kilku tysięcy wykwalifikowanych pracowników

Źródło: http://www.dws.org.pl/viewtopic.php?f=60&t=125891&start=25#p1459801